Projectes a Catalunya

Deixa un comentari

PROJECTE CAPRICORN

En data 17 de gener de 2013 es va publicar al BOE nº 15 Secció V-B. Pàgina 2208 l’anunci del “Ministerio de Industria, Energía y Turismo” de la Resolució 1.673 de la “Dirección General de Política Energética y Minas” pel qual es fan publiques les sol•licituds de permisos de investigació d’hidrocarburs denominats «Nordeste 1», «Nordeste 2», «Nordeste3», «Nordeste 4», «Nordeste 5», «Nordeste 6», «Nordeste 7»,«Nordeste 8», «Nordeste 9», «Nordeste 10», «Nordeste 11» i «Nordeste 12», que corresponen als expedients n.º 1.674 a 1.685.

En el cos de l’esmentat anunci, es refereix que l’empresa “Capricorn Spain Limited” va sol•licitar els permisos en data 28 de juliol de 2011 i a continuació, s’enumeren les coordenades geogràfiques que delimiten les àrees de prospecció sol•licitades i l’extensió de les mateixes, que ascendeix a un total de 1.154.951 Hectàrees que equivalen aproximadament a 11.549 kilòmetres quadrats.

L’anunci es fa a l’efecte de donar compliment al article 17 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, perquè en el termini de dos mesos, a partir del l’endemà de la publicació, puguin presentar-se ofertes en competència o puguin formular oposició els qui es considerin perjudicats en els seus drets.

L’Àrea geogràfica a la que es refereix l’anunci que ens ocupa queda representada en el plànol següent:

MAPA 1L’Empresa Capricorn Spain Limited Es una sucursal a l’estat espanyol de “Cairn Energy”, domiciliada a Edimburg, i ja te concedits permisos de prospecció a les costes de la Comunitat Valenciana anomenats Albufera, Benifayó i Gandia també te concedits permisos als anomenats Alta Mar 1 i Alta Mar 2 ubicats entre les Illes Balears i la costa valenciana. Segons informació de la pròpia companyia, aquestes cinc concessions actuals sumen un total de 3.992 kilòmetres quadrats.

PROJECTE SEABIRD

El dia 22 de gener la Dependència d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern a Girona, va fer públic en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona nombre 448 en la seva pàgina 5, un anunci pel qual se sotmet a informació pública l’estudi d’impacte ambiental, del projecte denominat “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, enfront de les costes de Catalunya i Balears”. Aquest projecte, impulsat per l’Empresa Seabird Exploration FZLCC, consisteix en una prospecció sísmica marina 2D, amb l’objecte de confirmar i identificar l’existència de jaciments d’hidrocarburs en el fons del mar i abasta una superfície aproximada de de 37.000 kilòmetres quadrats que s’estenen des del golf de Lleó a les Illes Balears, en el seu punt més proper al Cap de Creus a una distància de 13 kilòmetres i en el punt més proper a la Illa de Menorca a uns 30 kilòmetres.

L’anunci es fa als efectes previstos en la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i en el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes. Se sotmet a informació pública la sol•licitud, per a coneixement general i perquè pugui ser examinat l’Estudi d’Impacte Ambiental en la Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern a Girona, situada en Av. 20 de Juny núm.2 – 17001 GIRONA, i es puguin presentar, per triplicat exemplar, en qualsevol d’aquests centres, les al•legacions que es considerin oportunes en el termini de 30 dies hàbils a partir del següent al de la inserció d’aquest anunci.

En l’anunci es referencien les línies de prospecció que hem representat en el següent plànol sobreposant-les a les de l’anunci anterior del BOE.

MAPA3

L’empresa Seabird Exploration és una multinacional amb seu a  Xipre i filials a Oslo, Dubai, Houston i Singapur, dedicada a les exploracions sísmiques 2D per a companyies del sector petrolier. Entre els seus clients es poden comptar empreses com Cairn Energy, Shell, Exxon Mobil, Pemex, Chevron o Petronas.

Per als treballs d’adquisició sísmica compta amb una flota de vuit vaixells anomenats: Aquila Explorer, Geo Pacific, Hawk Explorer, Harrier Explorer, Munin Explorer, Northern Explorer, Osprey Explorer i Voyager Explorer. Son vaixells d’entre 66 i 81 metres d’eslora adaptats i equipats per a les tasques de la companyía amb les corresponents tripulacions complertes de mariners i técnics a bord.

La companyia està preparada per operar a tots els mars i oceans del planeta.

PROJECTE SPECTRUM

Recentment ha aparegut un nou projecte de l’empresa Spectrum que ja disposa d’informe d’avaluació ambiental anomenat: “Informe de Análisis Ambiental y Social de los trabajos de
Sísmica 2D localizados en el Mar Balear”. Aquest nou projecte te una extensió molt superior als dos anteriors, abraçant tota la costa catalana i la totalitat de les illes Balears, se solaparia amb els dos anteriors i ha començat la seva tramitació a finals de 2013.
A continuació podeu veure el plànol:

MAPA4

• L’Empresa Spectrum Geo Limited
Aquesta es una filial de la companyia Noruega Spectrum ASA dedicada a proporcionar al sector petrolier i gasista mundial estudis de sísmica 2D de qualsevol zona costera.
Compten amb una base de dades de més de 1,3 milions de kilòmetres quadrats de sísmica marina i estan començant a construir la base de dades de sísmica 3D.
Entre els seus principals accionistes es compten el principals bancs i fons d’inversió de tot el mon. I entre els seus clients totes les petrolieres i companyies de gas.
Te oficines al Regne Unit, Noruega, EEUU, Xina, Egipte, Austràlia, Indonèsia i Singapur.
Estan especialitzats en noves adquisicions sísmiques, reprocessats i reinterpretació de dades.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: