Què són les prospeccions sísmiques?

El procés de prospeccions inclou dues fases diferenciades, una primera fase que s’anomena d’adquisició sísmica i una segona de perforacions exploratòries.La fase d’adquisició sísmica es du a terme des d’un vaixell en navegació que arrossega un canó d’aire comprimit (airgun), que produeix ones acústiques mitjan explosions, i un seguit d’hidròfons que recullen el rebot d’aquestes ones sonores en el sol marí per tal d’identificar-ne la composició.

Aquestes explosions submarines solen tenir una alta intensitat acústica i s’emeten normalment en els rangs de baixes freqüències i es solen produir a intervals molt curts mentre el vaixell està en navegació a molt baixa velocitat.

Per fer-nos una idea del que aquestes dades impliquen, resulta interessant dir que el nivell de intensitat sonora estaria per sobre del considerat dolorós en humans, i també per sobre del nivell límit de intensitat sonora que pot produir danys fisiològics irreversibles en cetacis.

En una segona fase del projecte, es realitzarien les perforacions dels pous de prospecció, per a això es fan servir una barreja de minerals i productes químics, llençant-se se directament al mar els residus procedents de la perforació, de tal forma que en la mixtura amb les argiles del fons formaria un fang oliós, que es mortífer per a la fauna del fons i, a més, sepultaria hàbitats submergits d’alt valor ecològic, como son les praderies de fanerògames marines i els boscos d’algues brunes.

Produeix efectes devastadors sobre allò que es troba en un radi de 500 metres a la perforació i es poden observar canvis similars en un àrea de 20 kilòmetres quadrats. Aquests efectes passen als humans a través de la cadena tròfica com es pot comprendre molt fàcilment.

Finalment, si les recerques tenen éxit, es passarà a la fase d’operacions d’extraccióels impactes es multiplicaran ja que la perforació i extracció de combustibles fòssils destrueix el subsòl i els seus hàbitats, i contamina el mar a causa de l’ús de barreges sintètiques tòxiques i la producció de residus altament contaminats, la majoria d’ells cancerígens.

No s’ha d’oblidar la greu amenaça que existeix de vessament accidental de cru en el mar, des de les llargues connexions d’oleoductes així com en el transport marítim, posant en greu perill zones d’alt interès ecosistèmic de la zona com són el parc natural del Cap de Creus, la reserva marina de les Illes Medes, entre molts altres ecosistemes, hàbitats, fauna i flora d’alt valor que s’estenen en aquesta zona.

IMPACTES DIRECTES DELA FASE D’ADQUISICIÓ SÍSMICA

Impacte sobre els recursos pesquers:

S’ha pogut observar que els peixos pateixen un canvi en el seu comportament, degut a les lesions que es produeixen en la bufeta natatòria dels mateixos (en el cas dels peixos ossis), en ulls, oïda interna i línia lateral, que es com els peixos coordinen els seus moviments. El impacte sobre la línia lateral es deu a que internament esta formada per uns canals plens d’una substancia gelatinosa que comuniquen a l’exterior per porus diminuts. Els canals estan entapissats per cèl·lules sensibles a les vibracions.

El rang de freqüències al que son més sensibles els peixos coincideix amb el de la majoria dels sons sísmics. Els efectes dels cops d’aire comprimit (airgun), tenen lloc sobre tot a poca distancia d’aquestes prospeccions, però també s’han evidenciat canvis de comportament en peixos a varis kilòmetres.

Impacte sobre cetacis

Els cetacis utilitzen el so com a mitja de comunicació, interpretació del medi, alimentació, cohesió del grup, etc. Es pot afirmar que un cetaci o grup amb el sistema de ecolocalització espatllat, incapaç d’emetre o rebre sons no podrà sobreviure gaire temps. Els polsos de gran pressió acústica generats per les prospeccions sísmiques poden produir danys físics en els òrgans auditius i altres teixits desembocant en la mort dels animals. Existeixen diferents cassos documentats de varades massives relacionats amb pol·lució acústica del medi marí.

Els alts nivells de intensitat acústica que s’emeten en les prospeccions poden produir danys fisiològics irreversibles en cetacis i existeixen evidencies d’animals varats i morts.

El comportament dels cetacis també es veu alterat observant-se una fugida de la font sonora, suposant una alteració greu de les seves rutes migratòries. El radi en el que te lloc aquest canvi de comportament es d’una mitjana de 25 Km encara que en algunes especies de balenes pot arribar als 50 Km.

Impacte sobre tortugues

Poden veure afectades les seves migracions donat que els rangs acústics de freqüències de les tortugues poden ser interferits pels de les prospeccions. També es més que probable que es malmetin els teixits dels òrgans viscerals així com el crani i la closca.

 

IMPACTES PREVISIBLES EN UN FUTUR

Desgraciadament, les prospeccions sísmiques són només el primer pas d’una llarga sèrie d’operacions destructives cap al medi marí. En el cas de trobar reserves i començar l’explotació dels recursos fòssils, els impactes es multiplicaran ja que la perforació i extracció de combustibles fòssils destrueix el subsòl i els seus hàbitats, i contamina el mar a causa de l’ús de barreges sintètiques tòxiques i la producció de residus altament contaminats, la majoria d’ells cancerígens.

No s’ha d’oblidar la greu amenaça que existeix de vessament accidental de cru en el mar, des de les llargues connexions d’oleoductes així com en el transport marítim, posant en greu perill zones d’alt interès ecosistèmic de la zona com són el parc natural del Cap de Creus, la reserva marina de les Illes Medes, entre molts altres ecosistemes, hàbitats, fauna i flora d’alt valor que s’estenen en aquesta zona.

No podem deixar de mencionar el impacte que tant les prospeccions preliminars com les futures operacions extractives, tindran sobre el turisme a les zones costeres de Catalunya. Resultant en una imatge negativa que tirarà per terra els esforços que ha fet el sector i les institucions per tal de promocionar un turisme de qualitat que es basa en el preciós patrimoni natural de les nostres costes.

Aquest projecte, el qual es sumarà als 30 permisos de prospeccions d’hidrocarburs aprovats actualment pel Ministeri, reitera la clara aposta del govern cap a les energies no renovables i altament contaminants, una direcció oposada als requeriments de la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació ambiental, la salut humana i dels ecosistemes

Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: